699 results
Authority data
Nauczyciele języka polskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Język polski - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele języka rosyjskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Język rosyjski - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele języków (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczyciele języka angielskiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka polskiego (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele języka rosyjskiego (hasło przedmiotowe) ; Języki - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lektorzy języków obcych ; Nauczyciele języków obcych
Authority data
Nauczyciele matematyki (hasło przedmiotowe)
zob. też Matematycy (hasło przedmiotowe) ; Matematyka - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele muzyki (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele nauczania początkowego (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie początkowe (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele przedszkoli (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele szkół podstawowych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele nauczania zintegrowanego
Authority data
Nauczyciele oświaty dorosłych (hasło przedmiotowe)
zob. też Oświata dorosłych (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele przedszkoli (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie początkowe (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele nauczania początkowego (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie przedszkolne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedszkolanki ; Nauczyciele wychowania przedszkolnego ; Wychowawcy przedszkoli
Authority data
Nauczyciele szkół podstawowych (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo podstawowe (hasło przedmiotowe) ; Nauczanie - szkoły podstawowe (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele nauczania początkowego (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele szkół średnich (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie - szkoły średnie (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo średnie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele liceów ogólnokształcących ; Nauczyciele szkół ogólnokształcących ; Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Authority data
Nauczyciele techniki (hasło przedmiotowe)
zob. też Roboty ręczne - nauczanie (hasło przedmiotowe) ; Technika - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele robót ręcznych
Authority data
Nauczyciele wiejscy (hasło przedmiotowe)
zob. też Wieś - szkolnictwo i oświata (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele wychowania fizycznego (hasło przedmiotowe)
zob. też Trenerzy i instruktorzy sportowi (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie fizyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wychowawcy fizyczni
Authority data
Nauczyciele wychowania obywatelskiego (hasło przedmiotowe)
zob. też Wychowanie obywatelskie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
Authority data
Nauczyciele wychowania plastycznego (hasło przedmiotowe)
zob. też Sztuka - nauczanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele plastyki ; Nauczyciele rysunków
Authority data
Nauczyciele zawodu (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Szkolenie zawodowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Authority data
Pedagodzy specjalni (hasło przedmiotowe)
zob. też Surdopedagodzy (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika specjalna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele szkół specjalnych ; Pedagogika specjalna - zawód
Authority data
Pedagodzy szkolni (hasło przedmiotowe)
zob. też Wychowawstwo (hasło przedmiotowe) ; Uczniowie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele-pedagodzy szkolni
Authority data
Rodzice - a szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Komitety rodzicielskie (hasło przedmiotowe) ; Wywiadówka (hasło przedmiotowe) ; Rada rodziców (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo - a rodzice ; Nauczyciele - a rodzice ; Nauczyciele - a rodzina ; Rodzice - a nauczyciele ; Rodzina - a szkolnictwo ; Szkolnictwo - a rodzina
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again