117 results
Book
In basket
(Engram)
Każdy w swoim życiu styka się ze zjawiskami patologii społecznej. Warto zauważyć, że istnieje szereg publikacji koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach. Niniejsza książka jest próbą zbudowania pomostu pomiędzy teorią a praktyką resocjalizacyjną. Zakłada wskazanie nowych kierunków badawczych i metodycznych. Publikacja skierowana jest do osób, które chcą się dowiedzieć, jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jakie są współczesne tendencje w resocjalizacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wychowawczej. Obok pracowników instytucji podejmujących działania na rzecz osób naruszających normy społeczne i ich rodzin publikacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zainteresuje również badaczy tych zagadnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 24916
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 14639
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 1)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 80554, 80553 (2 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 28858/376
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 16671/37
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 66046 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 64192/37(091)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 22139, 22138
No cover
Other collections
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 29625, 29016, 29015 (3 egz.)
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 9828/37, 9622/37, 9621/37, 9620/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17376, 9827
No cover
Other collections
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 49291, 48421 (2 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 13102
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 18448, 18447
Book
In basket
Spis treści: Cz. 1. Wychowanie w rodzinie z perspektywy współczesnych zagrożeń i wyzwań. Agnieszka Wilczewska, Między sterowaniem a wychowaniem dziecka; Iwona Kudlińska, Joanna Szymczyk, Bezradność opiekuńczo-wychowawcza rodziców jako problem współczesnej rodziny - próba konceptualizacji zjawiska; Renata Zygan, Monika Waśkowicz, Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny w kontekście praktyki poradni; Anna Karasińska, Wolontariat jako forma uspołeczniania dzieci i młodzieży; Anna Mazur, Współczesne formy pomocy i wsparcia rodziny dysfunkcyjnej; Anna Cholewa, Projekt kwestionariusza do oceny jakości opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; Konrad Sawicki, Obszary poczucia jakości życia osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcjonalnej - sytuacja rodzinna i relacje interpersonalne; Ewa Łaskarzewska, Social media - źródło wiedzy o życiu młodego człowieka?; Maria Łukawska, Problem eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców; Barbara Sordyl-Lipnicka, Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej rodzin do krajów Unii Europejskiej - teoria i badania; Iryna Durkalevych, "Zarówno tu, jak i tam"? Ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego. Studium przypadku; Adrian Samborski, Zjawisko migracji a problematyka rodzin cudzoziemskich. Cz. 2. Przestrzeń szkoły w XXI wieku - w stronę zdrowia... Renata Machalska, Współczesna szkoła z perspektywy zagrożeń i wyzwań; Aneta Czerska, Edukacja małego dziecka profilaktyką dysfunkcji rozwoju; Emilia Lipińska, Coaching rodzinny szansą zawodową dla pedagogów; Dariusz Kolano, Dyrektor szkoły przyszłości; Teresa Paradowska, Walory edukacyjne i wychowawcze drużyn Nieprzetartego Szlaku w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie na przykładzie własnych doświadczeń w pracy pedagoga specjalnego i instruktora harcerskiego; Barbara Geryń, Czynniki środowiska rodzinnego warunkujące zdrowie dzieci i młodzieży; Małgorzata Lewicka, Płodowy zespół alkoholowy jako czynnik ryzyka wykolejenia społecznego; Marlena Tracz, Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle; Sandra Kryska, Anna Rej, Mateusz Grajek, Zaburzenia odżywiania - problem niszczący całą rodzinę; Katarzyna Kliś-Pietrzak, Bigoreksja - odwrotna anoreksja. Zaburzenia obrazu własnego ciała u mężczyzn; Anna Rej, Sandra Kryska, Mateusz Grajek, Stare zagrożenia, aktualne problemy - dopalacze i leki OTC. Cz. 3. Resocjalizacja - współczesne dylematy, problemy, sukcesy. Daniel Chomontowski, Formy patologii destabilizujące wychowanie i sytuacja dziecka w rodzinie patologicznej; Wanda Pilch, Rodzina adopcyjna jako otwarta forma resocjalizacji; Elżbieta Kuna, Poczucie własnej skuteczności jako istotny czynnik chroniący przed wykolejeniem społecznym i zachowaniami patologicznymi wśród młodzieży; Agnieszka Brzezińska, Anna Ozimek, Potęga grupy. Grupa rówieśnicza a kształtowanie się zachowań dewiacyjnych; Edyta Masternak, Oddziaływania wychowawcze wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w warunkach izolacyjnych; Sebastian Demianiuk, Wybrane formy oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej - aspekty teoretyczne i praktyczne; Urszula Sobczyszyn, Programy resocjalizacyjne formą oddziaływań w warunkach izolacji więziennej na przykładzie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu; Krzysztof Porażyński, Wybrane programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych na przykładzie własnych doświadczeń w pracy penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy; Sylwia Jaszczewska-Zuzaniuk, Czynniki ułatwiające i utrudniające readaptację społeczną osób wychodzących na wolność oraz znaczenie pomocy postpenitencjarnej; Anna Wójciuk, Środki oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanego stosowane w zakładach karnych jako próba zmiany nawyków; Mateusz Grajek, Anna Rej, Sandra Kryska, Zachowania autoagresywne u młodzieży dorastającej - psychospołeczne uwarunkowania problemu; Konrad Wierzbicki, Praca jako szczególna forma oddziaływań wychowawczych w polskim systemie penitencjarnym na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie; Katarzyna Front-Dziurkowska, Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych na pzrykładzie Zakładu Karnego w Herbach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
All copies are currently on loan: sygn. 76655 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 80386/376-058.53
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. Br814 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 73026/364.6
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 16935/316
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 61640 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 62434/37(091)
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 68699 (1 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 18033
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 72234, 71270, 71269, 70312, 70311 (5 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
Copies are only available in the library: sygn. 68271/376-058.53 (1 egz.)
KŁOBUCK - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 28086/37
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 30112/376, 28284/376, 28159/376
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 16615/37, 16178/37, 15946/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17490
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25281, 24479, 22498, 22302
No cover
Other collections
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 288)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 53117, 23833, 23570 (3 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 15039/376, 15038/376, 15037/376
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 69062/376-058.53
Authority data
Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe)
zob. też Pedagogika penitencjarna (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika salezjańska (hasło przedmiotowe) ; Młodzież trudna (hasło przedmiotowe) ; Niedostosowanie społeczne (hasło przedmiotowe) ; Przestępczość - zapobieganie (hasło przedmiotowe) ; Socjoterapia (hasło przedmiotowe) ; Zakłady poprawcze i wychowawcze (hasło przedmiotowe) ; Probacja (prawo) (hasło przedmiotowe) ; Ośrodki przystosowania społecznego (hasło przedmiotowe) ; Dziecko trudne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Resocjalizacja
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again