74 results
Other collections
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76975, 76974 (2 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29785/379
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19613
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 24047
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 79172 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 77909, 77908 (2 egz.)
No cover
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 63755 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 62977
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 75158 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 78007/376-056.45
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17296/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19035
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 73204, 69751 (2 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 70866/376-056.45
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29341/37, 28446/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17912
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 22809
No cover
Other collections
In basket
Spis treści: 1. Współczesna szkoła jako "kultura ucząca się". Gabriela Kapica, Szkoła i nauczyciel w organizowaniu środowiska uczenia się młodszych uczniów; Małgorzata Zalewska-Bujak, Szkoła - miejsce rozwoju czy narzędzie reprodukcji struktur społecznych?; Jolanta Bonar, Szkoła jako środowisko blokujące potencjał twórczy uczniów; Simona Hendrychová, Vlastní hodnocení školy; Alena Doušková, Moderné prístupy k hodnoteniu edukačných výsledkov žiakov na primárnom stupni školy. 2. Uczeń w środowisku szkoły - motywy poznawania świata i uczenia się. Celestyna Grzywniak, Diagnozowanie dojrzałości neuropsychologicznej do szkolnego uczenia się dzieci sześcio- i siedmioletnich; Ewa Kochanowska, Emocjonalno-społeczny kontekst procesu uczenia się języka jako narzędzia poznania i komunikacji przez dziecko w wieku wczesnoszkolnym; Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk, Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowania i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku; Gabriela Piechaczek-Ogierman, Samoocena uczniów związana z wyglądem. 3. Konstruowanie wiedzy w szkole : dotychczasowe doświadczenia, typowe przejawy praktyki, propozycje rozwiązań. Małgorzata Gil, Kształcenie dzieci utalentowanych. Przegląd badań dotyczących praktyki w szkołach kanadyjskich; Karolina Skarbek, Dzieci uzdolnione matematycznie na początku nauki szkolnej; Renata Reclik, Zadania problemowe we wczesnoszkolnej edukacji matematycznej; Ernest Zawada, Aspekty edukacyjne i wychowawcze kształcenia plastycznego dzieci; Maciej Kołodziejski, Aktywne uczenie się muzyki w pedagogice Edwina E. Gordona; Anna Stawecka, Terapeutyczne walory muzyki w aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 4. Nauczyciel w środowisku szkoły - nabywanie wiedzy i doświadczenie pedagogiczne. Simoneta Babiaková, Možnosti a výzvy evalvácie učiteľa primárneho vzdelávania; Mariana Cabanová, Diagnostická kompetencia ako súčasť kompetenčného profilu a profesijného štandardu učiteľa; Tatiana Kłosińska, Osiągnięcia twórcze w samoocenie nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego; Elżbieta Marek, Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji - teraźniejszość i przyszłość; Justyna Miko-Giedyk, Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem w szkole wiejskiej w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych; Anna Buła, Znaczenie praktyki dla budowania doświadczenia i wiedzy pedagogicznej u kandydatów do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 78004 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 75881 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 77919, 62657 (2 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 27708/37
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76320, 76319, 76251 (3 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76985, 76984 (2 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29783/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19776
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25043
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76987, 76986 (2 egz.)
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 24130, 24041
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 75037, 75036, 75035, 75034, 75033 (5 egz.)
KŁOBUCK - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 29388/37
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29390/37, 29389/37
LELÓW - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 17221/37
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17226/37, 17225/37, 17224/37, 17223/37, 17222/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 18956, 18955, 18950, 18949
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 23847, 23846
Other collections
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76160, 76159, 75540, 75539, 75538 (5 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29637/37H, 29636/37H, 29635/37H, 29634/37H, 29633/37H
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17431/37, 17430/37, 17429/37
LELÓW - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 17432/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19456, 19455
Other collections
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 75296, 75295 (2 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29613/37M, 29612/37M, 29611/37M
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17266/51, 17265/51
LELÓW - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 17268/51, 17267/51
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19441, 19440
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 24128, 24060
Other collections
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 50339, 50337, 50022, 50021 (4 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 26053/37, 25139/37
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 14743/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 13250
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19055, 19054
Other collections
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76510, 75291, 75290, 75289 (4 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29610/37np, 29609/37np, 29608/37np
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17247/373.3, 17246/373.3, 17245/373.3
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19015, 19014
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 23857, 23856, 23855
Other collections
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 28541 (1 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 20344/37, 20343/37, 20342/37
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 9477/37, 9476/37
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 13610, 13609, 13608
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again