372 results
Authority data
Edukacja ekologiczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Ekologia (hasło przedmiotowe) ; Środowisko człowieka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja proekologiczna ; Edukacja środowiskowa ; Ekologia - nauczanie ; Kształcenie ekologiczne ; Pedagogika ekologiczna ; Ochrona środowiska - nauczanie ; Środowisko człowieka - nauczanie
Authority data
Edukacja regionalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Regionalizm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kształcenie regionalne ; Regionalizm - nauczanie
Authority data
Kształcenie - programy i fundusze wspólnotowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Socrates (program) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kształcenie korespondencyjne (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo zaoczne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kształcenie otwarte (hasło przedmiotowe)
zob. też Dostęp do oświaty (hasło przedmiotowe) ; Nauczanie na odległość (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kształcenie elastyczne ; Kształcenie w systemie otwartym ; OFL ; Open and flexible learning ; Open learning ; Openlearning
Authority data
Kształcenie podyplomowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo wyższe - organizacja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Studia podyplomowe
Authority data
Kształcenie rodziców (hasło przedmiotowe)
zob. też Oświata dorosłych (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie w rodzinie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet powszechny dla rodziców ; Wychowanie rodziców ; Rodzice - kształcenie
Authority data
Kształcenie słuchu muzycznego (hasło przedmiotowe)
zob. też Słuch muzyczny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kształcenie ustawiczne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kształcenie (hasło przedmiotowe)
zob. też Doskonalenie zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Oświata dorosłych (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kształcenie podyplomowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja permanentna ; Edukacja przez całe życie ; Kształcenie permanentne ; Kształcenie przez całe życie
Authority data
Kształcenie za granicą (hasło przedmiotowe)
zob. też Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Studia za granicą
Authority data
Psychologia nauczania (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Psychologia stosowana (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika (hasło przedmiotowe) ; Psychologia wychowawcza (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się (hasło przedmiotowe) ; Ukryty program (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kształcenie - psychologia ; Nauczanie - psychologia
Authority data
Nauczanie na odległość (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczanie - metody (hasło przedmiotowe)
zob. też Dydaktycy aplikacji multimedialnych (hasło przedmiotowe) ; Egzaminatorzy on-line (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie otwarte (hasło przedmiotowe) ; Zastosowania internetu w edukacji (hasło przedmiotowe) ; Zastosowania komputerów w edukacji (hasło przedmiotowe) ; Zastosowania multimediów w edukacji (hasło przedmiotowe) ; Metodycy edukacji na odległość (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe E-learning (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie korespondencyjne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kształcenie na odległość ; Kształcenie zdalne ; Nauczanie wirtualne ; Nauczanie zdalne ; Telenauka
Authority data
Nauczanie wyprzedzające (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kształcenie wyprzedzające ; Strategia kształcenia wyprzedzającego
Authority data
Nauczanie zintegrowane (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja zintegrowana ; Integralny system nauczania początkowego ; Kształcenie zintegrowane ; Nauczanie integralne
Authority data
Oświata dorosłych (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie dorosłych (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo dla dorosłych (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie dorosłych (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie ustawiczne (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika społeczna (hasło przedmiotowe) ; Uniwersytet powszechny (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele oświaty dorosłych (hasło przedmiotowe) ; Kształcenie rodziców (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Andragogika ; Kształcenie dorosłych ; Oświata pozaszkolna dorosłych ; Pedagogika dorosłych ; Edukacja dorosłych
Authority data
Kwintylian (ok. 35-95). Institutio oratoria (hasło formalne)
Kwintylian (ok. 35-95). Institutio oratoria (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kwintylian (ok. 35-95). Kształcenie mówcy
Authority data
Technika - nauczanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczyciele techniki (hasło przedmiotowe) ; Warsztat szkolny (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wychowanie techniczne ; Wychowanie politechniczne ; Edukacja ogólnotechniczna ; Edukacja politechniczna ; Edukacja techniczna ; Kształcenie ogólnotechniczne ; Technika - nauczanie ; Nauczanie politechniczne ; Politechnizacja ; Wychowanie politechniczne
Authority data
Wychowanie obywatelskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Wojsko - wychowanie (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele wychowania obywatelskiego (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie patriotyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja obywatelska ; Edukacja prawna i obywatelska ; Historia i społeczeństwo (przedmiot szkol.) ; Kształcenie obywatelskie ; Nauka o Polsce ; Propedeutyka nauki o społeczeństwie ; Wiedza o społeczeństwie ; Wiedza obywatelska ; WoS ; Edukacja społeczna ; Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
Authority data
Kształcenie nauczycieli (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczyciele (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika (hasło przedmiotowe) ; Szkolenie zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Szkoły wyższe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kształcenie przyszłych nauczycieli
Authority data
Kształcenie integracyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauczanie (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziecko niepełnosprawne - nauczanie (hasło przedmiotowe) ; Młodzież niepełnosprawna - nauczanie (hasło przedmiotowe) ; Integracja społeczna (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika specjalna (hasło przedmiotowe) ; Przedszkola integracyjne (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja otwarta ; Kształcenie włączające ; Nauczanie integracyjne ; Nauczanie włączające ; Nauczanie wspólnym nurtem
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again