123 results
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 63059 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
(Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76446 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 51688, 51687, 51686, 51685, 51684, 49110 (6 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 24994/37, 24993/37
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 13840/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 13152
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 18392, 18391
Other collections
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 39477, 39476, 39475 (3 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 23226/37, 23225/37, 23224/37, 23223/37, 23222/37
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 11531/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 11741
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19242, 17145, 17144, 17143, 17142, 17141
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 23075, 23074 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76434 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 77888, 76435, 74331 (3 egz.)
No cover
Other collections
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 70681, 16142 (2 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 7894
MYSZKÓW - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 8971
Other collections
In basket
Spis treści: I. Codzienność w ujęciu teoretycznym. Bożena Muchacka, Codzienność szkoły: między pedagogiką a etyką; Ryszarda Cierzniewska, Trzy wymiary codzienności i ich potencjalność semantyczna dla pedagoga/nauczyciela; Joanna M. Łukasik, Codzienność jako powszedniość-odświętność w ujęciu Bogdana Suchodolskiego; Agnieszka Zalewska-Meler, Kategoria czasu w refleksji nad życiem codziennym.U2007 II. Wymiary codzienności nauczyciela. Joanna Madalińska-Michalak, Odnajdywanie własnej drogi w codzienności szkoły; Ewa Murawska, Barwy nauczycielskiej codzienności; Małgorzata Kabat, (Nie)zwykła codzienność nauczyciela - kilka refleksji z teorii i badań; Anna Gajdzica, Codzienność "niecodziennych" nauczycieli funkcjonujących w polskich szkołach na obczyźnie; Jolanta Sajdera, Nauczyciel niepublicznego przedszkola w codziennym poczuciu ambiwalencji. III. Potrzeby zmiany w codziennej pracy nauczyciela. Jolanta Szempruch, Wypalenie zawodowe nauczycieli w szkolnej codzienności; Elżbieta Męcina-Bednarek, Praktyki w kształceniu pedagogów a kategoria innowacyjności; Marta Krasuska-Betiuk, Teoria społecznych reprezentacji w badaniach uczestników praktyk pedagogicznych; Renata Reclik, Kompetencje przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie konkretyzacji i abstrahowania jako determinanta poprawnego kształtowania pojęć matematycznych uczniów; Marzena Sendyk, Współpraca z rodzicami z perspektywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - raport z badań; Edyta Kahl, O odnowę szkoły - zmagania opozycji z władzą w obliczu rozłamu realnego socjalizmu w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
All copies are currently on loan: sygn. 76673 (1 egz.)
Other collections
In basket
(Biblioteczka Wychowawcy Klasy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 66053 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 79170 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 73576 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 70445 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 70444/37.091.2
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29523/37 j.pol.
No cover
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 2844, 2467 (2 egz.)
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 525
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 71435 (1 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 18208
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 74434, 73336 (2 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 72846/37.091.5
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76531 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Spis treści: 1. Współczesna szkoła jako "kultura ucząca się". Gabriela Kapica, Szkoła i nauczyciel w organizowaniu środowiska uczenia się młodszych uczniów; Małgorzata Zalewska-Bujak, Szkoła - miejsce rozwoju czy narzędzie reprodukcji struktur społecznych?; Jolanta Bonar, Szkoła jako środowisko blokujące potencjał twórczy uczniów; Simona Hendrychová, Vlastní hodnocení školy; Alena Doušková, Moderné prístupy k hodnoteniu edukačných výsledkov žiakov na primárnom stupni školy. 2. Uczeń w środowisku szkoły - motywy poznawania świata i uczenia się. Celestyna Grzywniak, Diagnozowanie dojrzałości neuropsychologicznej do szkolnego uczenia się dzieci sześcio- i siedmioletnich; Ewa Kochanowska, Emocjonalno-społeczny kontekst procesu uczenia się języka jako narzędzia poznania i komunikacji przez dziecko w wieku wczesnoszkolnym; Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk, Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowania i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku; Gabriela Piechaczek-Ogierman, Samoocena uczniów związana z wyglądem. 3. Konstruowanie wiedzy w szkole : dotychczasowe doświadczenia, typowe przejawy praktyki, propozycje rozwiązań. Małgorzata Gil, Kształcenie dzieci utalentowanych. Przegląd badań dotyczących praktyki w szkołach kanadyjskich; Karolina Skarbek, Dzieci uzdolnione matematycznie na początku nauki szkolnej; Renata Reclik, Zadania problemowe we wczesnoszkolnej edukacji matematycznej; Ernest Zawada, Aspekty edukacyjne i wychowawcze kształcenia plastycznego dzieci; Maciej Kołodziejski, Aktywne uczenie się muzyki w pedagogice Edwina E. Gordona; Anna Stawecka, Terapeutyczne walory muzyki w aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 4. Nauczyciel w środowisku szkoły - nabywanie wiedzy i doświadczenie pedagogiczne. Simoneta Babiaková, Možnosti a výzvy evalvácie učiteľa primárneho vzdelávania; Mariana Cabanová, Diagnostická kompetencia ako súčasť kompetenčného profilu a profesijného štandardu učiteľa; Tatiana Kłosińska, Osiągnięcia twórcze w samoocenie nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego; Elżbieta Marek, Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji - teraźniejszość i przyszłość; Justyna Miko-Giedyk, Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem w szkole wiejskiej w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych; Anna Buła, Znaczenie praktyki dla budowania doświadczenia i wiedzy pedagogicznej u kandydatów do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 78004 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 31515, 29605 (2 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
Copies are only available in the library: sygn. 29606/37.091.2 (1 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 18586/37, 18585/37, 18584/37, 18583/37, 18582/37, 18581/37, 18580/37, 18579/37, 18578/37, 18577/37
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 9949/37, 9483/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 14316, 9913
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 13967, 13966, 13965
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again