305 results
Authority data
Archeologia prawna (hasło przedmiotowe)
zob. też Prawo - historia (hasło przedmiotowe) ; Symbole (hasło przedmiotowe) ; Władza (hasło przedmiotowe) ; Insygnia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauka o znakach władzy i prawa ; Znaki władzy i prawa - historia
Authority data
Bibliologia (hasło przedmiotowe)
zob. też Edytorstwo (hasło przedmiotowe) ; Bibliografia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Księgoznawstwo ; Nauka o książce
Authority data
Informacja naukowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Archiwistyka (hasło przedmiotowe) ; Bibliografia (hasło przedmiotowe) ; Bibliotekarstwo (hasło przedmiotowe) ; Nauka (hasło przedmiotowe) ; Służba informacyjna biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Systemy informacyjne (hasło przedmiotowe) ; Użytkownicy informacji (hasło przedmiotowe) ; Służba informacyjna biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Reprografia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dokumentacja ; Informacja - gospodarka ; Informacja ekonomiczna ; Nauka - informacja ; Technika - informacja
Authority data
Literaturoznawstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Komparatystyka (hasło przedmiotowe) ; Krytyka literacka (hasło przedmiotowe) ; Literatura (hasło przedmiotowe) ; Literaturoznawcy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Literatura - historia - badanie ; Nauka o literaturze
Authority data
Metodologia (hasło przedmiotowe)
zob. też Prakseologia (hasło przedmiotowe) ; Dialektyka (hasło przedmiotowe) ; Eksperyment (hasło przedmiotowe) ; Hermeneutyka (hasło przedmiotowe) ; Heurystyka (hasło przedmiotowe) ; Hipoteza (hasło przedmiotowe) ; Klasyfikacja (hasło przedmiotowe) ; Logika (hasło przedmiotowe) ; Skalowanie wielowymiarowe (hasło przedmiotowe) ; Statystyka (hasło przedmiotowe) ; Strukturalizm (hasło przedmiotowe) ; Symulacja (hasło przedmiotowe) ; Teoria poznania (hasło przedmiotowe) ; Teoria systemów (hasło przedmiotowe) ; Wykresy (hasło przedmiotowe) ; Analiza systemowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Metodologia nauk ; Nauka - metodologia
Authority data
Nauka - Polska (hasło przedmiotowe)
zob. też Historiografia polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Katolicka nauka społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Etyka społeczna (hasło przedmiotowe) ; Katolicyzm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauka społeczna Kościoła katolickiego
Authority data
Organizacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Administracja (hasło przedmiotowe) ; Badania operacyjne (hasło przedmiotowe) ; Organizacje (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauka o organizacji
Authority data
Pracownicy naukowi (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczyciele akademiccy (hasło przedmiotowe) ; Nauka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kadry naukowe ; Nauka - zatrudnienie ; Nauka - zawód
Authority data
Aksjologia (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Filozofia (hasło przedmiotowe)
zob. też Absolutyzm (pogląd filozoficzny) (hasło przedmiotowe) ; Etyka (hasło przedmiotowe) ; Relatywizm (hasło przedmiotowe) ; Sądy wartościujące (hasło przedmiotowe) ; System wartości (hasło przedmiotowe) ; Estetyka (hasło przedmiotowe) ; Wartość (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauka o wartościach ; Teoria wartości ; Value theory
Authority data
Wychowanie obywatelskie (hasło przedmiotowe)
zob. też Wojsko - wychowanie (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele wychowania obywatelskiego (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie patriotyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Edukacja obywatelska ; Edukacja prawna i obywatelska ; Historia i społeczeństwo (przedmiot szkol.) ; Kształcenie obywatelskie ; Nauka o Polsce ; Propedeutyka nauki o społeczeństwie ; Wiedza o społeczeństwie ; Wiedza obywatelska ; WoS ; Edukacja społeczna ; Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
Authority data
Polityka naukowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Nauka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauka - polityka
Authority data
Socjologia nauki (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Socjologia (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauka (hasło przedmiotowe) ; Socjologia wiedzy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauka - socjologia
Authority data
Nauka (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauki społeczne (hasło przedmiotowe) ; Matematyka (hasło przedmiotowe) ; Metodologia (hasło przedmiotowe) ; Statystyka (hasło przedmiotowe) ; Futurologia (hasło przedmiotowe) ; Cybernetyka (hasło przedmiotowe) ; Ergonomia (hasło przedmiotowe) ; Nauki przyrodnicze (hasło przedmiotowe) ; Organizacja (hasło przedmiotowe) ; Technika (hasło przedmiotowe) ; Nauki empiryczne (hasło przedmiotowe) ; Film naukowy (hasło przedmiotowe) ; Informacja naukowa (hasło przedmiotowe) ; Laboratoria (hasło przedmiotowe) ; Naukoznawstwo (hasło przedmiotowe) ; Odczyty (hasło przedmiotowe) ; Pracownicy naukowi (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo wyższe (hasło przedmiotowe) ; Terminologia (hasło przedmiotowe) ; Współpraca naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe) ; Wydawnictwa naukowe (hasło przedmiotowe) ; Wynalazcy i odkrywcy (hasło przedmiotowe) ; Osobliwości (hasło przedmiotowe) ; Dysertacje naukowe (hasło przedmiotowe) ; Nauki kognitywne (hasło przedmiotowe) ; Cywilizacja (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Historiografia polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauka pływania (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pływanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się (hasło przedmiotowe) ; Trening sportowy (hasło przedmiotowe)
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 18382, 16657 (2 egz.)
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 9898, 9471
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 3627 (1 egz.)
Other collections
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 57)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 38736 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
(Biblioteka Klasyków Marksizmu-Leninizmu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 5144, 5143, 4378, 4377 (4 egz.)
Other collections
In basket
(Biblioteka Klasyków Marksizmu-Leninizmu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 26959 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again