1606 results
Authority data
Adaptacja społeczna - szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Adaptacja dziecka do szkoły ; Adaptacja szkolna
Authority data
Biblioteki akademickie (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo wyższe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Biblioteki szkół wyższych ; Biblioteki uniwersyteckie ; Szkolnictwo wyższe - bibliotekarstwo
Authority data
Biblioteki pedagogiczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Pedagogika (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele bibliotekarze (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Pedagogika - bibliotekarstwo ; Pedagogika - szkolnictwo wyższe - bibliotekarstwo
Authority data
Dyrektorzy szkół (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Dyrektor szkoły ; Dyrektor - szkolnictwo
Authority data
Gimnazja (hasło przedmiotowe)
zob. też Egzaminy gimnazjalne (hasło przedmiotowe) ; Uczniowie gimnazjów (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele gimnazjów (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo gimnazjalne
Authority data
Higiena szkolna (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo - higiena ; Szkolnictwo - służba zdrowia ; Medycyna szkolna
Authority data
Nauczanie - szkoły podstawowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie początkowe (hasło przedmiotowe) ; Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciele szkół podstawowych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo podstawowe - nauczanie
Authority data
Nauczanie - szkoły specjalne (hasło przedmiotowe)
zob. też Scenariusze zajęć dla szkół specjalnych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo specjalne - nauczanie
Authority data
Nauczanie - szkoły średnie (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczyciele szkół średnich (hasło przedmiotowe) ; Scenariusze zajęć dla szkół średnich (hasło przedmiotowe) ; Ćwiczenia i zadania dla szkół średnich (hasło przedmiotowe) ; Materiały pomocnicze dla szkół średnich (hasło przedmiotowe) ; Programy nauczania dla szkół średnich (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo ogólnokształcące - nauczanie ; Szkolnictwo średnie - nauczanie
Authority data
Nauczanie - szkoły wyższe (hasło przedmiotowe)
zob. też Podręczniki akademickie (hasło przedmiotowe) ; Scenariusze zajęć dla szkół wyższych (hasło przedmiotowe) ; Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych (hasło przedmiotowe) ; Programy nauczania dla szkół wyższych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo wyższe - nauczanie ; Studenci - nauczanie
Authority data
Nauczanie - szkoły zawodowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych (hasło przedmiotowe) ; Egzaminy zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Podręczniki dla szkół zawodowych (hasło przedmiotowe) ; Scenariusze zajęć dla szkół zawodowych (hasło przedmiotowe) ; Programy nauczania dla szkół zawodowych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo zawodowe - nauczanie ; Zawód - nauczanie
Authority data
Nauczanie dorosłych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo dla dorosłych - nauczanie ; Uniwersytet powszechny - nauczanie
Authority data
Nauczyciele - awans zawodowy (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczyciel dyplomowany (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciel kontraktowy (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciel mianowany (hasło przedmiotowe) ; Nauczyciel stażysta (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Awans - szkolnictwo
Authority data
Nauczyciele akademiccy (hasło przedmiotowe)
zob. też Pracownicy naukowi (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo wyższe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczyciele - szkolnictwo wyższe
Authority data
Obyczaje - szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Ceremoniał szkolny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Polacy za granicą - szkolnictwo i oświata (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo polonijne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Przedsiębiorczość akademicka (hasło przedmiotowe)
zob. też Innowacje - stosowanie - gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Firmy akademickie ; Przedsiębiorczość pracowników uczelni ; Przedsiębiorczość studentów ; Przedsiębiorczość - szkolnictwo wyższe ; Przedsiębiorstwo akademickie
Authority data
Rodzice - a szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Komitety rodzicielskie (hasło przedmiotowe) ; Wywiadówka (hasło przedmiotowe) ; Rada rodziców (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo - a rodzice ; Nauczyciele - a rodzice ; Nauczyciele - a rodzina ; Rodzice - a nauczyciele ; Rodzina - a szkolnictwo ; Szkolnictwo - a rodzina
Authority data
Spółdzielczość uczniowska (hasło przedmiotowe)
zob. też Samorząd szkolny (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo - spółdzielczość ; Uczniowie - spółdzielczość
Authority data
Szkolenie i szkolnictwo partyjne (hasło przedmiotowe)
zob. też Komunizm - organizacje - 20 w. (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo partyjne
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again