391 results
Authority data
Agresja ZSRR na Polskę (1939) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze II wojna światowa (1939-1945) (hasło przedmiotowe) ; Kampania wrześniowa (1939) (hasło przedmiotowe)
zob. też ZSRR (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Agresja 1939 r. ZSRR na Polskę ; 17 września 1939 r. w Polsce ; Agresja sowiecka na Polskę (1939) ; Najazd ZSRR na Polskę (1939) ; Najazd 1939 r. ZSRR na Polskę ; Najazd sowiecki Polskę (1939) ; Napaść 1939 r. ZSRR na Polskę ; Napaść sowiecka na Polskę (1939) ; Napaść ZSRR na Polskę (1939)
Authority data
Literatura radziecka (hasło przedmiotowe)
zob. też Poezja radziecka (hasło przedmiotowe) ; Opowiadanie radzieckie (hasło przedmiotowe) ; Publicystyka radziecka (hasło przedmiotowe) ; Literatura rosyjska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Literatury ZSRR
Authority data
Ludobójstwo - ZSRR - 1939-1945 r. (hasło przedmiotowe)
zob. też Egzekucja polskich oficerów w Charkowie (hasło przedmiotowe) ; Egzekucja polskich oficerów w Katyniu (hasło przedmiotowe) ; Egzekucja polskich oficerów w Twerze (hasło przedmiotowe)
Authority data
Niemcy - polityka - ZSRR - 1933-1945 r. (hasło przedmiotowe)
zob. też Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939) (hasło przedmiotowe) ; Operacja Barbarossa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Obozy jenieckie - ZSRR - 1939-1945 r. (hasło przedmiotowe)
zob. też Obóz jeniecki Kozielsk (hasło przedmiotowe) ; Obóz jeniecki Ostaszków (1939-1940) (hasło przedmiotowe) ; Obóz jeniecki Starobielsk (hasło przedmiotowe)
Authority data
Procesy polityczne - ZSRR - 1945-1985 r. (hasło przedmiotowe)
zob. też Proces szesnastu (1945) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Służba bezpieczeństwa - ZSRR (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Cze-Ka ; GPU ; KGB ; NKWD ; WCzK
Authority data
Wojna 1939-1945 r. - ZSRR (hasło przedmiotowe)
zob. też Operacja Barbarossa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: ZSRR - 1939-1945 r.
Authority data
ZSRR (hasło przedmiotowe)
zob. też Rosja (hasło przedmiotowe)
Authority data
ZSRR - 1917-1941 r. (hasło przedmiotowe)
zob. też Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa (hasło przedmiotowe)
Authority data
ZSRR - kultura (hasło przedmiotowe)
zob. też Literatura radziecka (hasło przedmiotowe)
Authority data
ZSRR - polityka (hasło przedmiotowe)
zob. też Wywiad radziecki (hasło przedmiotowe)
Authority data
ZSRR - polityka - Niemcy - 1917-1941 r. (hasło przedmiotowe)
zob. też Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939) (hasło przedmiotowe)
Authority data
ZSRR - polityka - Polska - 1939-1945 r. (hasło przedmiotowe)
zob. też Egzekucja polskich oficerów w Katyniu (hasło przedmiotowe) ; Egzekucja polskich oficerów w Charkowie (hasło przedmiotowe) ; Egzekucja polskich oficerów w Twerze (hasło przedmiotowe) ; Proces szesnastu (1945) (hasło przedmiotowe) ; Agresja 1939 r. ZSRR na Polskę (hasło przedmiotowe)
Authority data
ZSRR - polityka - Polska - 1917-1941 r. (hasło przedmiotowe)
zob. też Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939) (hasło przedmiotowe)
Authority data
ZSRR - polityka - Polska (hasło przedmiotowe)
zob. też Sprawa katyńska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) (hasło formalne)
Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) (hasło przedmiotowe)
zob. też Armia Ludowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Armia Ludowa (hasło formalne)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wojsko Polskie (1939-1945) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Armia Polska w ZSRR (1944) ; 1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR ; Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1944)
Authority data
Łagry (ZSRR) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Obozy koncentracyjne (hasło przedmiotowe) ; Obozy pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Więźniowie polityczni (hasło przedmiotowe)
zob. też Literatura obozowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Gułag ; Obozy koncentracyjne (ZSRR) ; Obozy pracy (ZSRR)
Authority data
Operacja Barbarossa (1941) (hasło przedmiotowe)
zob. też Trzecia Rzesza (1933-1945) (hasło przedmiotowe)
zob. też Niemcy (hasło przedmiotowe) ; ZSRR (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Agresja Niemiec na ZSRR (1941) ; Atak Niemiec na ZSRR ; Barbarossa, operacja ; Fall Barbarossa ; Plan Barbarossa ; Unternehmen Barbarossa
Authority data
Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Okupacja sowiecka Polski (1939-1941) (hasło przedmiotowe) ; Wysiedlanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Sybiracy (hasło przedmiotowe) ; Zesłania (hasło przedmiotowe) ; Zesłańcy (hasło przedmiotowe)
zob. też Kresy wschodnie Rzeczypospolitej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Deportacje Polaków na wschód (1939-1941) ; Deportacje Polaków na wschód (1940-1941) ; Deportacje Polaków w głąb ZSRR (1939-1941)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again