21 results
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 80054 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 78401/615.851:028
Book
In basket
Nowość od: 26.11.2019
(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 33)
Tematyka: Bajkoterapia ; Poradnik
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 79895 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 79896/82(091)-93
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 185)
Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z uwzględnieniem działań podejmowanych we współpracy z twórcami literatury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi instytucjami. Zasadniczym celem rozprawy jest ukazanie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Do celów szczegółowych należą: przedstawienie typologii i funkcji najpopularniejszych imprez bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, ukazanie biblioteki jako jednego z elementów systemu promocji książki dziecięcej, wyznaczenie wspólnych obszarów promocji biblioteki oraz pisarzy dla dzieci i młodzieży. Praca ma charakter syntetyczny, diagnostyczny oraz pragmatyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
All copies are currently on loan: sygn. 25497 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 20012
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25427
Book
In basket
(Propozycje i Materiały ; 46)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 66565/615.851:028
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 27920/61
LUBLINIEC - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 17053
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
LUBLINIEC - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 19008
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 77196 (1 egz.)
LUBLINIEC - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 16868
Book
In basket
(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; 30)
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowiednią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dynamiczny sposób i dostosowuje się do potrzeb czytelników oraz zmian na rynku wydawniczym. Mimo to komiksy japońskie pozostają nieznane szerokiemu gronu czytelników, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się kilka czynników, w tym nieznajomość japońskiej kultury i wykształtowane przez lata stereotypy czy uprzedzenia. Manga jest nieobecna w polskich bibliotekach, przez co wielu zainteresowanych nią czytelników nie ma możliwości kontaktu z lekturą. Komiksy są niezwykle popularne wśród dzieci i młodzieży, co pozwala na poprawę stanu czytelnictwa wśród najmłodszych. Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc bibliotekarzom zapoznać się z komiksem japońskim, podziałem gatunków ze względu na tematykę i czytelnika, a także prezentuje przykładowe rozwiązania graficzne dla okładek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25502
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 69259 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 75628/82(091)-93
Book
In basket
Nowość od: 17.09.2020
Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. - 206, [2] strony : faksymilia, fotografie, wykresy ; 24 cm.
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 97)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 80681/02
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25538
No cover
Book
In basket
(Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 9)
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 182)
"Zgromadzone w niniejszej książce artykuły prezentują różnorodne aspekty badania, projektowania i wdrażania w praktyce współczesnych usług informacyjnych, jednoznacznie potwierdzając zarówno rosnące znaczenie tych usług w rozwoju wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego, jak i potrzebę ich stałego doskonalenia oraz stale rozwijane możliwości, które w tym zakresie oferuje nowoczesna technologia informacyjna. Innowacyjność jest wpisana w istotę współczesnych usług informacyjnych, które z jednej strony są polem wykorzystywania potencjału nowych technologii, a z drugiej przyczyniają się do sukcesywnej ewolucji tego, co określamy mianem społeczeństwa informacyjnego, jego kultury i jego gospodarki opartej na wiedzy." (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25498
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 98)
Biblioteka to przestrzeń społeczna, miejsce powszechnego dostępu do kultury, wiedzy, informacji i technologii, sprzyjające budowaniu i rozwijaniu kapitału ludzkiego. W ostatnich latach przeobrażeniom podlega model uczestnictwa w kulturze oraz sposób funkcjonowania polskich placówek bibliotecznych. Nowe wyzwania generują nowe potrzeby w obszarze aranżacji przestrzeni oraz promocji nowatorskich usług. Modernizacja instytucji kultury nie może ograniczać się jedynie do remontu: wymalowania ścian, wstawienia nowych mebli. Bez wypełnienia odnowionych pomieszczeń treścią, trudno będzie osiągnąć sukces. Prezentowana książka ma pokazać kształt zmian dokonujących się w wybranych bibliotekach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25069
Audiobook
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 20433
Book
CD
In basket
(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 10)
Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze sobą nawzajem.
Publikację kierujemy do wszystkich, którzy już wykorzystują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszukują nowych pomysłów oraz inspiracji. Myślimy również o adresatach poradnika zaciekawionych metodą KLANZY, zainteresowanych praktycznymi sposobami radzenia sobie z organizacją zajęć z książką i czytelnikami, być może planujących samodzielne prowadzenie warsztatów. Do takich odbiorców potencjalnie należą: bibliotekarze bibliotek publicznych i szkolnych, nauczyciele, studenci kierunków humanistycznych i społecznych, rodzice, animatorzy kultury zatrudnieni w domach kultury, centrach społecznej aktywności, w księgarniach oraz wszędzie tam, gdzie obecna jest książka i jej czytelnik. Poradnik będzie przydatny pośrednikom między książką a czytelnikiem, pracującym przede wszystkim z grupami. Integralną częścią publikacji jest płyta z nagraniem czterech opowieści. Maria Kulik opowiada baśnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25449
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
Copies are only available in the library: sygn. 71463/025 (1 egz.)
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 22917
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 67953, 66849 (2 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 66850/001
KŁOBUCK - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 28028/ES
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
All copies are currently on loan: sygn. 18127/02 (1 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 20210
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 25496, 25084
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka)
Publikacja zbiorowa Mai Wojciechowskiej prezentuje całe spectrum zagadnień dotyczących współczesnego zarządzania biblioteką. Książka zawiera ważny zarówno z poznawczego punktu widzenia, jak i praktycznego kompleks zagadnień dotyczących współczesnego zarządzania biblioteką. Wprawdzie istnieją już na ten temat liczne monografie i artykuły, ale wiele omówionych w nich problemów jest już zdezaktualizowanych lub częściowo zdezaktualizowanych, a najnowsze piśmiennictwo na ten temat jest bardzo rozproszone. Stąd potrzeba nowego opracowania i kompleksowego zaprezentowania współczesnych problemów zarządzania biblioteką. Recenzowana praca bardzo dobrze wpisuje się i wypełnia tę obecnie istniejącą na rynku lukę wydawniczą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
MYSZKÓW - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 25081
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again