96 results
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 11116 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
Copies are only available in the library: sygn. 11471/37.015:316 (1 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 8531
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 77865 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 66472 (1 egz.)
Other collections
In basket
(Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 8)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 6672, 6663 (2 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 4400
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 52634, 47452, 47405, 38769, 14591, 7404 (6 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 7895/37, 7894/37, 7893/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 15608, 8485
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 20547, 4849
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. Br1838 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 691 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 23577, 23576, 23575, 23574, 23573, 23572 (6 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 20050/37, 15263/37, 15261/37, 15260/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17347, 9323
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 11983, 11816, 11815, 11814, 11813, 11812
No cover
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 47139 (1 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 12846
Book
In basket
Spis treści: Cz. 1. Wychowanie w rodzinie z perspektywy współczesnych zagrożeń i wyzwań. Agnieszka Wilczewska, Między sterowaniem a wychowaniem dziecka; Iwona Kudlińska, Joanna Szymczyk, Bezradność opiekuńczo-wychowawcza rodziców jako problem współczesnej rodziny - próba konceptualizacji zjawiska; Renata Zygan, Monika Waśkowicz, Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny w kontekście praktyki poradni; Anna Karasińska, Wolontariat jako forma uspołeczniania dzieci i młodzieży; Anna Mazur, Współczesne formy pomocy i wsparcia rodziny dysfunkcyjnej; Anna Cholewa, Projekt kwestionariusza do oceny jakości opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; Konrad Sawicki, Obszary poczucia jakości życia osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcjonalnej - sytuacja rodzinna i relacje interpersonalne; Ewa Łaskarzewska, Social media - źródło wiedzy o życiu młodego człowieka?; Maria Łukawska, Problem eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców; Barbara Sordyl-Lipnicka, Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej rodzin do krajów Unii Europejskiej - teoria i badania; Iryna Durkalevych, "Zarówno tu, jak i tam"? Ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego. Studium przypadku; Adrian Samborski, Zjawisko migracji a problematyka rodzin cudzoziemskich. Cz. 2. Przestrzeń szkoły w XXI wieku - w stronę zdrowia... Renata Machalska, Współczesna szkoła z perspektywy zagrożeń i wyzwań; Aneta Czerska, Edukacja małego dziecka profilaktyką dysfunkcji rozwoju; Emilia Lipińska, Coaching rodzinny szansą zawodową dla pedagogów; Dariusz Kolano, Dyrektor szkoły przyszłości; Teresa Paradowska, Walory edukacyjne i wychowawcze drużyn Nieprzetartego Szlaku w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie na przykładzie własnych doświadczeń w pracy pedagoga specjalnego i instruktora harcerskiego; Barbara Geryń, Czynniki środowiska rodzinnego warunkujące zdrowie dzieci i młodzieży; Małgorzata Lewicka, Płodowy zespół alkoholowy jako czynnik ryzyka wykolejenia społecznego; Marlena Tracz, Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle; Sandra Kryska, Anna Rej, Mateusz Grajek, Zaburzenia odżywiania - problem niszczący całą rodzinę; Katarzyna Kliś-Pietrzak, Bigoreksja - odwrotna anoreksja. Zaburzenia obrazu własnego ciała u mężczyzn; Anna Rej, Sandra Kryska, Mateusz Grajek, Stare zagrożenia, aktualne problemy - dopalacze i leki OTC. Cz. 3. Resocjalizacja - współczesne dylematy, problemy, sukcesy. Daniel Chomontowski, Formy patologii destabilizujące wychowanie i sytuacja dziecka w rodzinie patologicznej; Wanda Pilch, Rodzina adopcyjna jako otwarta forma resocjalizacji; Elżbieta Kuna, Poczucie własnej skuteczności jako istotny czynnik chroniący przed wykolejeniem społecznym i zachowaniami patologicznymi wśród młodzieży; Agnieszka Brzezińska, Anna Ozimek, Potęga grupy. Grupa rówieśnicza a kształtowanie się zachowań dewiacyjnych; Edyta Masternak, Oddziaływania wychowawcze wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w warunkach izolacyjnych; Sebastian Demianiuk, Wybrane formy oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej - aspekty teoretyczne i praktyczne; Urszula Sobczyszyn, Programy resocjalizacyjne formą oddziaływań w warunkach izolacji więziennej na przykładzie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu; Krzysztof Porażyński, Wybrane programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych na przykładzie własnych doświadczeń w pracy penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy; Sylwia Jaszczewska-Zuzaniuk, Czynniki ułatwiające i utrudniające readaptację społeczną osób wychodzących na wolność oraz znaczenie pomocy postpenitencjarnej; Anna Wójciuk, Środki oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanego stosowane w zakładach karnych jako próba zmiany nawyków; Mateusz Grajek, Anna Rej, Sandra Kryska, Zachowania autoagresywne u młodzieży dorastającej - psychospołeczne uwarunkowania problemu; Konrad Wierzbicki, Praca jako szczególna forma oddziaływań wychowawczych w polskim systemie penitencjarnym na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie; Katarzyna Front-Dziurkowska, Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych na pzrykładzie Zakładu Karnego w Herbach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
All copies are currently on loan: sygn. 76655 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 6655 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 15569
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 12788, 8437 (2 egz.)
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 5515
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 17056, 11033 (2 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 13373/37, 13372/37
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 9226/37
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 48664 (1 egz.)
Other collections
In basket
(Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0239-6432 ; nr 564)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 66188 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again