688 results
Authority data
Absolwenci szkół wyższych - praca (hasło przedmiotowe)
zob. też Akademickie biura karier (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Absolwenci szkół wyższych - zatrudnienie
Authority data
Animatorzy kultury (hasło przedmiotowe)
zob. też Praca kulturalno-oświatowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Animatorzy społeczno-kulturalni ; Instruktorzy kulturalno-oświatowi ; Instruktorzy kulturalno-wychowawczy ; Kaowcy ; Praca kulturalno-oświatowa - zawód ; Pracownicy kulturalno-oświatowi ; Pracownicy kulturalno-wychowawczy
Authority data
Kobieta - praca (hasło przedmiotowe)
zob. też Pracujące matki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kobieta - zatrudnienie
Authority data
Kultura pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Bhp (hasło przedmiotowe) ; Etyka zawodowa (hasło przedmiotowe) ; Humanizacja pracy (hasło przedmiotowe) ; Praca (hasło przedmiotowe) ; Praca - etyka (hasło przedmiotowe) ; Stosunki interpersonalne (hasło przedmiotowe) ; Kultura organizacyjna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Praca - kultura ; Kultura zawodu
Authority data
Macierzyństwo - a praca (hasło przedmiotowe)
zob. też Pracujące matki (hasło przedmiotowe)
Authority data
Medycyna pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Choroby zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Praca (hasło przedmiotowe) ; Bhp (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Medycyna przemysłowa ; Praca - medycyna ; Przemysł - medycyna ; Przemysł - służba zdrowia
Authority data
Młodzież - praca (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Młodzież - zatrudnienie
Authority data
Pedagogika pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Praca (hasło przedmiotowe) ; Wychowanie dorosłych (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wychowanie przez pracę ; Praca - a wychowanie ; Wychowanie - a praca
Authority data
Praca - etyka (hasło przedmiotowe)
zob. też Kultura pracy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca - organizacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Praca zespołowa (hasło przedmiotowe) ; Normowanie pracy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca domowa ucznia (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczanie pozalekcyjne
Authority data
Praca fizyczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Wysiłek fizyczny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca pozalekcyjna (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo (hasło przedmiotowe) ; Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze (hasło przedmiotowe) ; Koła zainteresowań (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nauczanie pozalekcyjne ; Zajęcia pozalekcyjne
Authority data
Praca przymusowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Obozy pracy (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwo wojenne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Roboty przymusowe
Authority data
Praca społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Czyny społeczne (hasło przedmiotowe) ; Instytucje nonprofit (hasło przedmiotowe) ; Wolontariusze (hasło przedmiotowe) ; Inicjatywy lokalne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca umysłowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Czytanie szybkie (hasło przedmiotowe) ; Higiena psychiczna (hasło przedmiotowe) ; Konferencje (hasło przedmiotowe) ; Pracownicy umysłowi (hasło przedmiotowe) ; Uczenie się (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca zespołowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Burza mózgów (hasło przedmiotowe) ; Metody aktywizujące (pedagog.) (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika zabawy (hasło przedmiotowe) ; Współdziałanie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Praca grupowa
Authority data
Produktywność pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Praca (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Praca - efektywność ; Wydajność pracy
Authority data
Przedsiębiorstwo - zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Przedsiębiorstwo - praca
Authority data
Streetworking (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziecko ulicy (hasło przedmiotowe) ; Młodzież trudna (hasło przedmiotowe) ; Opieka społeczna (hasło przedmiotowe) ; Promocja zdrowia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Pedagogika ulicy ; Praca uliczna ; Socjalna praca uliczna
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again