175 results
Other collections
In basket
Spis treści: Irena Pufal-Struzik, Dyspozycja do reagowania agresją u dziecka a wadliwa socjalizacja w rodzinie - aspekty psychologiczne; Justyna Mróz, Odporność psychiczna a zachowania agresywne dzieci i młodzieży; Irena Pufal-Struzik, Agresja jako błąd wychowawczy rodziców i jako skutek błędów w wychowaniu; Elżbieta Lisowska, Wybrane problemy rozpoznawania zjawisk przemocy nad dzieckiem w rodzinie; Katarzyna Krzystanek, Postawy rodzicielskie a reakcja chłopcó na "agresywną" grę komputerową; Krzysztof Gąsior, Wychowawca wobec zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą - rozpoznawanie i zapobieganie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76934, 76933 (2 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 71968/159.922.7/.8
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 72840, 72258 (2 egz.)
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 16901/37
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 68704/37.064.3
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17506
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 8216 (1 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 5007/37, 5006/37, 5002/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 4805
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 4937
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 45698, 45697, 4785, 4522, 4380, 3890, 3854 (7 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 3342, 3292
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 2821
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 66817 (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 61365, 61364 (2 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76747, 76746 (2 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 29686/37
Other collections
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 67648, 56888, 56887, 56886 (4 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 27967/37, 26426/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 14581, 14580, 14189
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19514
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 72267 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 58726, 58725, 58706 (3 egz.)
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 14898
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 73453 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 76568 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 23652/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 12293
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 17392, 17391
Other collections
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 31926, 31376, 31375, 31374 (4 egz.)
KŁOBUCK - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 19741/37
LELÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 10635/37, 10012/37
LUBLINIEC - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 15188, 10336
MYSZKÓW - WYPOŻYCZALNIA
No availability information: sygn. 14469, 14468
No cover
Other collections
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 65516 (1 egz.)
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 68277/376-058.53
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 68273 (1 egz.)
Other collections
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - CZYTELNIA
No availability information: sygn. 62258/37.016:5
No cover
Other collections
In basket
Spis treści: 1. Współczesna szkoła jako "kultura ucząca się". Gabriela Kapica, Szkoła i nauczyciel w organizowaniu środowiska uczenia się młodszych uczniów; Małgorzata Zalewska-Bujak, Szkoła - miejsce rozwoju czy narzędzie reprodukcji struktur społecznych?; Jolanta Bonar, Szkoła jako środowisko blokujące potencjał twórczy uczniów; Simona Hendrychová, Vlastní hodnocení školy; Alena Doušková, Moderné prístupy k hodnoteniu edukačných výsledkov žiakov na primárnom stupni školy. 2. Uczeń w środowisku szkoły - motywy poznawania świata i uczenia się. Celestyna Grzywniak, Diagnozowanie dojrzałości neuropsychologicznej do szkolnego uczenia się dzieci sześcio- i siedmioletnich; Ewa Kochanowska, Emocjonalno-społeczny kontekst procesu uczenia się języka jako narzędzia poznania i komunikacji przez dziecko w wieku wczesnoszkolnym; Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk, Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowania i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku; Gabriela Piechaczek-Ogierman, Samoocena uczniów związana z wyglądem. 3. Konstruowanie wiedzy w szkole : dotychczasowe doświadczenia, typowe przejawy praktyki, propozycje rozwiązań. Małgorzata Gil, Kształcenie dzieci utalentowanych. Przegląd badań dotyczących praktyki w szkołach kanadyjskich; Karolina Skarbek, Dzieci uzdolnione matematycznie na początku nauki szkolnej; Renata Reclik, Zadania problemowe we wczesnoszkolnej edukacji matematycznej; Ernest Zawada, Aspekty edukacyjne i wychowawcze kształcenia plastycznego dzieci; Maciej Kołodziejski, Aktywne uczenie się muzyki w pedagogice Edwina E. Gordona; Anna Stawecka, Terapeutyczne walory muzyki w aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 4. Nauczyciel w środowisku szkoły - nabywanie wiedzy i doświadczenie pedagogiczne. Simoneta Babiaková, Možnosti a výzvy evalvácie učiteľa primárneho vzdelávania; Mariana Cabanová, Diagnostická kompetencia ako súčasť kompetenčného profilu a profesijného štandardu učiteľa; Tatiana Kłosińska, Osiągnięcia twórcze w samoocenie nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego; Elżbieta Marek, Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji - teraźniejszość i przyszłość; Justyna Miko-Giedyk, Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem w szkole wiejskiej w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych; Anna Buła, Znaczenie praktyki dla budowania doświadczenia i wiedzy pedagogicznej u kandydatów do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
CZĘSTOCHOWA - WYPOŻYCZALNIA
There are copies available to loan: sygn. 78004 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again